00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.121' for table 'w_visitors' System wysiłkowy EKG GE CardioSoft - Vo2max

Strona główna Medycyna System wysiłkowy EKG GE CardioSoft
System wysiłkowy EKG GE CardioSoft

System diagnostyczny CardioSoft* v6.7 firmy GE Healthcare to więcej niż tylko program — to kompleksowe rozwiązanie z zakresu akwizycji danych i zarządzania nimi, które przekształci laptop, komputer PC lub sieć w zaawansowany system diagnostyczny.

Dzięki oprogramowaniu CardioSoft możliwa jest akwizycja, analiza, przechowywanie i przesyłanie danych diagnostycznych, a także integracja wielu aspektów opieki i dostosowanie ich do rosnących potrzeb placówki i jej pacjentów.

Lepszy i szybszy dostęp do informacji diagnostycznych

Program CardioSoft umożliwia połączenie z szeroką gamą urządzeń do badań kardiologicznych w celu uzyskania wiarygodnych i precyzyjnych danych wymaganych do właściwej diagnostyki.
Łatwa akwizycja, analiza, przechowywanie i przesyłanie wyników spoczynkowego EKG, prób wysiłkowych, ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tetniczego krwi i spirometrii.
Precyzyjne i wiarygodne dane i pewność diagnostyczna gwarantowane przez programy do analizy EKG z rodziny Marquette*.
Bogactwo możliwości analizy danych i sprawny przebieg pracy. Możliwość szybkiego przeglądu wszystkich raportów gwarantuje pełny i natychmiastowy dostęp do informacji diagnostycznych.   

Integracja wielu aspektów opieki nad pacjentem   

Łatwy dostęp do danych pacjenta poprzez sieć CardioSoft
Możliwości szybkiego przeglądu danych i fakturowania dzięki funkcji eksportu danych do systemów EMR, PACS lub szpitalnego systemu informacji kardiologicznej MUSE*.   

Uniwersalne rozwiązania informatyczne z opcjami rozbudowy.

Jedna wspólna platforma danych gwarantuje łatwość użytkowania, szybką i pewną diagnostykę oraz lepsze rezultaty.
Oprogramowanie CardioSoft zapewnia infrastrukturę informatyczną, którą można rozbudowywać wraz z rozwojem placówki.    

Całodobowa pomoc techniczna.

Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu specjaliści z działu pomocy technicznej firmy GE Healthcare są w stanie zapewnić pomoc w instalacji i konfiguracji systemu, integracji ze standardem HL7, aktualizacji i wielu innych czynnościach.
W planie usług wdrożeniowych systemu uwzględnia się rozwój placówki i jej rosnące potrzeby.
Usługi aktualizacji systemu gwarantują pełną spójność i integralność danych bez naruszania poufności danych pacjentów.
Dzięki usłudze InSite* możliwe jest nawiązanie bezpośredniego, szyfrowanego połączenia internetowego między systemem CardioSoft a naszymi specjalistami pomocy technicznej, co pozwala uzyskać zdalną pomoc poprzez bezpieczny dostęp do komputera.
 

 

                       

 

 

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.