00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.77' for table 'w_visitors' Ergospirometry Przenośne - Vo2max

Strona główna Medycyna Ergospirometry Przenośne
Ergospirometry Przenośne

 


 

 

 

MetaLyzer 3B – Ergospirometr typu “breath-by-breath”
Zasada działania ergospirometrów MetaLyzer 3B (ML3B) polega na ciągłym próbkowaniu powietrza oddechowego przy stałęj  objętości próbki gazu. W tej metodzie pomiary stężeń O2 i CO2 wymagają stosowania odpowiednio szybkich analizatorów gazu, zwykle o czasie odpowiedzi poniżej 120ms. Ponadto wymagana jest synchronizacja przebiegu przepływu i stężeń O2 i CO2 ze względu na opóźnienia w drenie próbkującym i w samym sensorze gazu. Otrzymuje się pomiary chwilowych stężeń O2 i CO2 po każdym oddechu. Zaletą ergospirometrów typu „breath-by-breath” w stosunku do urządzeń z komorą mieszania jest wysoka dokładność pomiaru niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia, gdyż mierzona jest koncentracja O2 i CO2 zarówno podczas fazy wdechu i wydechu.

METALYZER®3B_R3 jest ergospirometrem przenośnym przeznaczonym do prowadzenia badań w gabinetach, szpitalach i w ośrodkach treningowych. Umożliwia kompleksowe badanie metabolizmu komórkowego, funkcji płuc i serca w spoczynku, a przede wszystkim w czasie wysiłku. Współpracuje z zestawami prób wysiłkowych EKG różnych producentów. Pozwala na rozbudowę o dodatkowe moduły sprzętowe i programowe. To rozszerza zakres jego zastosowań. Może być używany jako pojedyncze urządzenie np. do oceny wydolności lub jako kompletny system sercowo-płucnych testów wysiłkowych.

Technologia  Bluetooth ® SMART. Bluetooth ® SMART umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy komputerem a Metalyzer3B_R3, bez użycia kabla czy adaptera USB\RS232.  Nowa technologia Bluetooth ® SMART  umożliwia znacznie bardziej stabilne przesyłanie danych z odległości nawet  10 m. Sposób transmisji Bluetooth ® znacząco zwiększa odporność sygnału na zakłócenia nawet w miejscach narażonych na wysoką ekspozycję czynników zakłócających np. pola elektromagnetycznego.  

Bezpieczna transmisja danych w pigułce. METALYZER®3B_R3 jest wyposażony w wyświetlacze LED dla sygnałów Bluetooth® i tętna. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik otrzymuje wizualną informację zwrotną o statusie wszystkich połączeń bezprzewodowych.

Bezprzewodowy pomiar 3-kanałowego sygnału  EKG. Dzięki 3-kanałowemu pasowi EKG  custo med METALYZER®3B_R3 oferuje łatwy w obsłudze i bezpieczny odbiór 3-kanałowego sygnału  EKG  podczas wykonywania testów wysiłkowych. Sygnał EKG nie jest pobierany  w tradycyjny sposób przez użycie klejonych elektrod  i kabli, ale jest pobierany dzięki użyciu nowoczesnego pasa zakładanego na klatce piersiowej badanego.

Port USB. METALYZER®3B_R3 został wyposażony w port USB.  Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik otrzymuje możliwość tradycyjnego przewodowego połączenia komputera z ergospirometrem.

Nowe złącza Push Pull. Ze względu na nowe złącza Push Pull podłączenia kabli jest wyjątkowo proste. Przewody nie mogą zostać pomylone. Złącza są w różnych kolorach i posiadają różną budowę mechaniczną ,tak aby zapewnić, że nie zostaną włożone w inne gniazdo przez pomyłkę. Nowa konstrukcja zapobiega uszkodzeniu. Wtyki posiadają specjalny mechanizm blokujący, który gwarantuje niezawodne połączenia kabla.

Prosta i szybka kalibracja systemu
Uzyskiwanie wysokiej dokładności pomiarów, jak ma to miejsce w przypadku innych przyrządów laboratoryjnych,  wymaga kalibracji gazowej i objętościowej ergospirometru ML3B. Nie jest jednak ona uciążliwa, gdyż dopuszcza się kalibrację gazową dwupunktową z użyciem gazu wzorcowego co 4 tygodnie!

Nieporównywalna precyzja pomiarów
Zaletą ergospirometru ML3B jest dokładność i wiarygodność pomiarów w szerokim zakresie zmian  wentylacji. Wysoką powtarzalność pomiarów uzyskano dzięki nowoczesnym czujnikom gazu i oryginalnemu układowi wewnętrznej autokalibracji, który nadąża za zmianami warunków otoczenia, w tym stężenia O2 i CO2, ciśnienia, temperatury oraz wilgotności.

Szeroki wybór masek
Ergospirometry stacjonarne Cortex standardowo wyposażone są w dwa rodzaje masek wielokrotnego użytku: standardową i dużą. Wymyślny projekt masek zawiera dodatkowe skrzydełka (wachlarze), które zapobiegają nieszczelnościom i ulatnianiu się powietrza spod maski, co jest częstą przyczyną błędów pomiarowych. Niezależnie dostępne są inne typy i rozmiary, w tym dla dzieci w różnym wieku oraz maski indywidualne.

Monitorowanie tętna i EKG
Częstość rytmu serca może być monitorowana z sygnału EKG, czujnika SpO2 lub bezprzewodowo z pasa Polar®. Zapis EKG dostępny jest z 3-kanałowego, wbudowanego w ergospirometr, modułu EKG lub ze zintegrowanego 12-odprowadzeniowego systemu wysiłkowego GE CardioSoft, lub XScribe Mortara Instrument Inc. (oferowanego w wersji przewodowej lub telemetrycznej).

Wybór typu ergometru i protokołu wysiłkowego
Oprogramowanie komputerowe MetaSoft Studio dla ergospirometrów pozwala na ręczne i/lub automatyczne sterowanie cykloergometrami i bieżniami wielu producentów. Oprogramowanie umożliwia wybór standardowego protokołu lub opracowanie dowolnego własnego o zmiennym czasie etapu i nierównomiernych przyrostach obciążenia (mocy, prędkości , nachylenia). Temu służą edytory graficzne i w formie tabeli. Z danym protokołem można powiązać pewne akcje systemu, np. pomiar ciśnienia, wydruk EKG, komunikat głosowy, rejestrację pętli przepływ-objętość i inne.

Kompletny system do pracy
Ergospirometr ML3B zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do uruchomienia systemu, kalibracji i przeprowadzenie badania. Dostarczane akcesoria są wielorazowego użytku. Po badaniu maska oraz głowica pomiarowa, przez która oddycha badany podlega dezynfekcji. Są to zabiegi proste z użyciem ogólnie dostępnych środków dezynfekujących jak np. Cidex.

Możliwość rozbudowy o dodatkowe parametry
Sercowo-płucny system wysiłkowy obejmujący ergospirometr  ML3B oraz oprogramowanie MetaSoft Studio może zostać rozbudowany o urządzenie Tango+ automatycznego pomiaru ciśnienia krwi firmy SunTech Inc. oraz  pulsoksymetr Xpod SpO2 firmy Nonin.

Możliwość rozbudowy o dodatkowe oprogramowanie
Spiroergometryczny system wysiłkowy firmy Cortex Biophysik GmbH może zostać rozbudowany o dodatkowe moduły programowe znacznie zwiększające  zakres zastosowań. Są to:

 • moduł interfejsu do systemu 12-kanałowego wysiłkowego EKG
 • moduł metabolizmu energetycznego (kalorymetrii pośredniej)
 • moduł podstawowej przemiany materii
 • moduł czynnościowych testów spirometrycznych
 • moduł interpretacji testu CPET wg algorytmu Wassermana
 • moduł przedoperacyjnej oceny ryzyka
 • moduł treningu strefowego
 • moduł generowania planów treningowych

Współpraca z systemami IT
Oprogramowanie MS Studio dla ergospirometrów ML3B można zintegrować informatycznie ze szpitalnym system HIS w celu przesyłania zleceń wykonania badania i odsyłania wyników/raportów przeprowadzonych badań. Program MetaSoft Studio pozwala na eksport danych pomiarowych i raportów końcowych do programu Excel.

System przenośny walizkowy
Ergospirometry ML3B posiadają małe rozmiary i  wagę. Mieszczą się w przenośnej wytrzymałej walizce transportowej, co pozwala na wykonywanie badań wyjazdowych poza stałym miejscem pracy. Urządzenie może także być montowane na oryginalnym wózku producenta wraz z systemem wysiłkowym EKG. Wówczas jego mobilność jest ograniczona.

Wybrane parametry systemu CPET firmy Cortex Biophysik GmbH

Parametry związane z układem krążenia:

 •  HR (Częstość rytmu serca, 1/min)    
 •  HRmax (Maksymalny rytm serca, 1/min)
 •  Ciśnienie tętnicze (skurczowe, rozkurczowe, mmHg)  
 •  Obciążenie (faza badania, moc[W], prędkość[m/s], nachylenie[%])
 •  3-kanałowe EKG
 •  12-kanałowe EKG (Einthoven, Wilson, Goldberger)

Parametry związane z przemianami metabolicznymi:

 • FIO2, FEO2 (Stężenie O2 w powietrzu wdychanym / wydychanym, Vol. %)       
 • FICO2, FECO2  (Stężenie C O2 w powietrzu wdychanym / wydychanym,, Vol. %)
 • VO2  BTPS (Pochłanianie O2 BTPS, l/min)           
 • VCO2  BTPS (Wydalanie CO2 BTPS, l/min)        
 • VO2  STPD (Pochłanianie O2  STPD, l/min)         
 • VCO2  STPD (Wydalanie CO2 STPD, l/min)
 • VO2/kg  (Względne pochłanianie O2, l/min/kg)              
 • VCO2/kg  (Względne wydalanie CO2, l/min/kg)              
 • VO2max  (Maksymalne pochłanianie O2, l/min/kg)      
 • METS (Równoważnik metaboliczny)    
 • RQ (Respiratory Exchange Ratio VCO2/V O2)    
 • AT (Próg anaerobowy)
 • VO2/HR (Puls tlenowy)
 • VO2/HRmax  (Maksymalny puls tlenowy)          
 • VO2  / WR (Wydajność tlenowa, l/min./W)
 • O2  kinetics (dług tlenowy,  l/min.)           

Parametry związane z wentylacją płuc:

 • BF (Częstość oddechowa,  1/min.)        
 • VT  (Objętość oddechowa, l/Breath)   
 • VE ATPS (Wentylacja minutowa, l/min.)

Parametry zawiązane z wymianą gazową w płucach:

 • VE / VO2  (Równoważnik wentylacyjny dla O2)
 • VE / VCO2  (Równoważnik wentylacyjny dla CO2)          
 • PETO2 (Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne O2, mmHg) 
 • PETCO2  (Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne CO2, mmHg)          
 • PACO2 (Prężność CO2 we krwi tętniczej, mmHg)
 • SpO2      (wysycenie krwi tlenem)
 •  

 

 

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.