00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.77' for table 'w_visitors' Testy CPET - Vo2max

Strona główna Testy CPET
Testy CPET

Spiroergometryczne testy wysiłkowe pozwalają ocenić metabolizm komórkowy, funkcjonowanie serca oraz płuc. Regularnie wykonywane badania pozwalają oszacować ryzyko zachorowania.  W tym aspekcie wysiłkowe systemy spiroergometryczne oferowane przez Cortex mogą odegrać pozytywną rolę. Innowacyjna aplikacja MetaSoft Studio stanowi bowiem instrument proaktywnego i prozdrowotnego trybu życia. Badanie kompleksowe, w czasie którego oceniane jest funkcjonowanie poszczególnych układów.

CORTEX specjalizuje się w konstrukcji, produkcji i sprzedaży systemów spiroergometrycznych. Spiroergometryczne testy wysiłkowe (CPET) badają łączną odpowiedź serca, płuc, mięśni oraz procesów metabolicznych w czasie wysiłku fizycznego. W czasie badania rejestrowane są parametry gazowe przez głowicę pomiarowa na masce lub ustniku. Próbki gazu są regularnie pobierane ze strumienia powietrza oddechowego, a następnie analizowane w celu określenia stężenia tlenu i dwutlenku węgla. Podstawowe pomiary dokonywane w czasie testów spiroergometrycznych to: objętość i częstość oddechów, pochłanianie tlenu, wydalanie dwutlenku węgla oraz rytm serca. Znając je wyznacza się parametry pochodne m.in.: wentylację minutową, współczynnik wymiany gazowej i równoważniki oddechowe. Otrzymane parametry pozwalają na formułowanie wiarygodnych tez odnośnie funkcjonowania poszczególnych narządów i układów. Spiroergometryczne systemy CORTEX znajdują szerokie zastosowania w medycynie, sporcie wyczynowym oraz klubach fitness.

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.