00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.77' for table 'w_visitors' Ergospirometry z 12-kanałowym EKG - Vo2max

Strona główna Medycyna Ergospirometry z 12-kanałowym EKG
Ergospirometry z 12-kanałowym EKG

 

SERCOWO-PŁUCNY TEST WYSIŁKOWY POŁĄCZONY Z PRÓBĄ WYSIŁKOWĄ EKG

W praktyce klinicznej sercowo-płucny test wysilkowy wykonywany jest łącznie z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową. Szczególnie ma to miejsce dla pacjentów kardiologicznych, u których obserwacja arytmii i zmian w obrębie odcinka ST ma istotne znaczenie diagnostyczne. Systemy spiroergometryczne Cortex umożliwiają łączne wykonywanie obu testów.Oprogramowanie MetaSoft Studio zapewnia integrację z kilkoma systemami wysiłkowymi, m.in. firmy CustoMed, GE, Spacelabs, czy Amedtec. Nasza firma oferuje integrację z uznanym zestawem wysiłkowym XScribe firmy Mortara Instrument Inc. /USA/. W tej konfiguracji system MS Studio występuje w roli nadzorcy, który steruje przebiegiem obu testów. Wprowadzone przed testem w systemie MS Studio dane osobowe pacjenta przekazywanee są do systemu XScribe. W trakcie badania informacja o pracy serca (tętno) przekazywana jest do systemu CPET, a wartości ciśnienia tętniczego, RPE i SpO2 do systemu EKG. Możliwy jest ręczny lub automatyczny pomiar BP i ciągły pomiar SpO2. W czasie badania Użytkownik może zmieniać ustawienia ekranowe dla obu testów i drukować przykłady EKG. Pracą bieżni lub cykloergometru steruje oprogramowanie MetaSoft Studio zgodnie z wybranym standardowym lub opracowanym przez Użytkownika protokołem wysiłkowym. Po badaniu generowane są dwa raporty. Jeden z systemu CPET i drugi z systemu EKG uzupełnione o wspólne informacje dotyczące danych pacjenta, wartości HR, BP, SpO2 i obciążenia. Analiza retrospektywna po zakończonym badaniu umożliwia wielokrotne odtwarzanie badania z możliwością reanalizy w zakresie położenia i nachylenia odcinka ST, ustawiania punktów referencyjnych i sporządzania wydruków.
Więcej informacji na temat obu systemów znajduje się  w zakładkach poświęconych oprogramowaniu MetaSoft Studio i XScribe.

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.