00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.103' for table 'w_visitors' Oprogramowanie Metasoft - Vo2max

Strona główna Sport Oprogramowanie Metasoft
Oprogramowanie Metasoft

Jedno oprogramowanie do wszystkich urządzeń
Ergospirometry firmy Cortex bazują na oprogramowaniu MetaSoft Studio®. Zarządza ono i monitoruje przebieg spiroergometrycznego testu wysiłkowego oraz kontroluje pracę urządzeń peryferyjnych służących  do pomiaru tętna, ciśnienia tętniczego krwi, rejestracji EKG oraz saturacji SpO2. MetaSoft® Studio zawiera bazę danych wspólną dla wszystkich rodzajów testów. Wiele modułów programowych stanowi dodatkowe opcje rozszerzeń.

Oprogramowanie konfigurowane do potrzeb
Konfigurowalna aplikacja MetaSoft Studio® umożliwia intuicyjną realizację wszystkich rodzajów testów. Użytkownicy prowadzeni są „za rękę” przez kolejne fazy badania. MetaSoft Studio®  pozwala na tworzenie własnych scenariuszy przebiegu testów i ich analizy. Dzięki modułowej budowie oprogramowania Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić dany etap testu i wpływać na ustawienia domyślne.

Proste wykonywanie i analizowanie testów
MetaSoft Studio® wyróżnia się atrakcyjną prezentacją graficzną, która ułatwia analizę danych pomiarowych. Użytkownik może wybierać spośród wielu opcji wyświetlania lub konfigurować wyświetlanie parametrów zgodnie z własnym upodobaniem. Menadżer raportów umożliwia prezentację wyników badania w przejrzystej formie. Użytkownik może obsługiwać program korzystając z myszki,  ekranu dotykowego i z klawiatury.

Konwencjonalna spirometria
Oprogramowanie MetaSoft® Studio wraz z dodatkowym modułem programowym Spirometry umożliwia wykonywanie konwencjonalnej spirometrii. Oprócz typowych testów czynnościowych VC, FVC i MVV moduł ten oferuje dużą liczbę dodatkowych pomiarów, obliczeń i porównań. Minimalnym kosztem można zwiększyć funkcjonalność posiadanego systemu o dodatkowe testy.

Wyznaczanie progów metabolicznych
Oprogramowanie MetaSoft® Studio, w oparciu o przeprowadzony spiroergometryczny test wysiłkowy, wyznacza progi przemian metabolicznych: próg anaerobowy AT i kompensacji oddechowej RCP. Wykorzystywane są metody wentylacyjne oparte o panele Wassermana i metoda Breavera V-Slope. Oprogramowanie umożliwia ręczną korektę wyznaczonych progów. Parametry progowe wykorzystywane są do określania stref treningowych dla sportowców i osób rehabilitowanych.

  Próg anaerobowy AT

   Próg kompensacji oddechowej RCP

Wybór norm odniesienia
Wyznaczone podczas spiroergometrycznych testów wysiłkowych wartości parametrów porównywane są z wartościami naukowo opracowanych norm. Dla każdego parametru istnieje zwykle zestaw kilku norm pochodzących z różnych opracowań i doniesień do wyboru przez wykonującego badanie. Służą one ocenie indywidualnej wydolności sportowca, czy osoby rehabilitowanej. Oprócz porównywania uzyskanych wyników z normą program MetaSoft® Studio pozwala na porównanie wyników testów pochodzących od tego samego lub różnych zawodników.

Poprawa efektywności treningu sportowego
MetaSoft® Studio jest jedynym oprogramowaniem oferującym asystenta treningowego Training Guidance, który określa optymalne strefy treningowe zawodników w oparciu o fizjologiczne progi metaboliczne: próg anaerobowy AT i punkt kompensacji oddechowej RCP. Strefy te najczęściej wyrażane są w wartościach tętna i mocy. Sportowcy  mogą kontrolować intensywność wysiłku przez ćwiczenie w odpowiedniej strefie, co ma podstawowe znaczenie dla efektywności treningu.

Generowanie planów treningowych
Moduł Exercise Scheduler oprogramowania MetaSoft® Studio przetwarza wyniki asystenta treningowego do czytelnej postaci planu treningowego, który wygląda jak kalendarz. Bazując na wcześniej określonym poziomie sprawności i na określonych założeniach takich jak cel ćwiczenia, przyrost obciążenia, objętość treningowa oraz rodzaj dyscypliny sportowej moduł  Exercise Scheduler układa plan treningowy składający się z mikro-, mezo- oraz makrocykli.

Motywacja oparta na wizualizacji
Moduł Exercise Scheduler zawiera bogaty zestaw planów treningowych w odniesieniu do różnych dyscyplin sportowych oraz mających zastosowanie w prewencji i rehabilitacji, ale pozwala również na tworzenie indywidualnych cykli ćwiczeniowych. Patrząc na plan treningowy zawodnik, czy osoba rehabilitowana uświadamiają sobie postawione cele. To ich motywuje i wtedy postępy dokonywane są szybciej. W ten sposób też lekarze sportowi i fizjoterapeuci przyczyniają się do poprawy sprawności swoich zawodników, czy pacjentów.

Ocena bilansu energetycznego
Moduł Basal Resting Metabolic Rate oprogramowania MetaSoft® Studio pozwala na przeprowadzenie testów spiroergometrycznych w warunkach spoczynkowych i wyznaczanie wskaźników podstawowej BMR i spoczynkowej RMR przemiany materii. Uzyskiwane wyniki stanowią podstawę opracowywania indywidualnych zaleceń żywieniowych, kontroli masy ciała i określania zapotrzebowania energetycznego organizmu podczas wysiłków fizycznych.

Ocena metabolizmu energetycznego w czasie wysiłku
Moduł Energy Metabolism oprogramowania MetaSoft® Studio pozwala na przeprowadzanie testów i ocenę wydatku energetycznego oraz spalania tłuszczów i węglowodanów w czasie narastającego wysiłku fizycznego. Ma to szczególne znaczenie dla osób otyłych, gdyż pozwala określić strefy tętna, dla których intensywność spalania tkanki tłuszczowej jest najwyższa. Do pomiarów wykorzystywana jest metoda kalorymetrii pośredniej.

Możliwość pracy w sieci
Oprogramowanie MetaSoft®  Studio może być instalowane na pojedynczej stacji roboczej lub może pracować w sieci LAN. Standardowe rozwiązanie sieciowe obejmuje trzy dodatkowe licencje do instalacji na komputerach klienckich. Istnieje możliwość rozbudowy o kolejne stacje analizy. Baza danych systemu MetaSoft®  Studio może być zainstalowana na komputerze lokalnym lub na serwerze sieciowym. Istnieje możliwość integracji systemu MetaSoft®  Studio z systemem informatycznym  wykorzystując interfejs komunikacyjny HL7.

 

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.