00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.121' for table 'w_visitors' Ergospirometry Przenośne - Vo2max

Strona główna Sport Ergospirometry Przenośne
Ergospirometry Przenośne

Firma Cortex jest producentem dwóch rodzajów ergospirometrów stacjonarnych:

 • z komorą mieszania (ang. mixing chamber)
 • z pomiarem  po każdym oddechu (ang. „breath-by-breath”)

 

MetaLyzer 3X - Ergospirometr z komorą mieszania

Zasada działania ergospirometrów MetaLyzer 3X ( ML3X ) polega na tym, że pobierane są próbki gazu wydychanego z płuc i gromadzone w pewnej komorze, gdzie ulegają wymieszaniu. Wielkość pojedynczej próbki jest proporcjonalna do aktualnej objętości oddechowej VT. Co stały okres czasu, dokonywane są pomiary składu gazu w komorze, będącego mieszaniną pobranych próbek. Otrzymuje się pomiary średnich stężeń O2 i CO2, np. kolejny zestaw danych pomiarowych co 10s.

MetaLyzer 3B – Ergospirometr typu “breath-by-breath”

Zasada działania ergospirometrów MetaLyzer 3B (ML3B) polega na ciągłym próbkowaniu powietrza oddechowego przy stałęj  objętości próbki gazu. W tej metodzie pomiary stężeń O2 i CO2 wymagają stosowania odpowiednio szybkich analizatorów gazu, zwykle o czasie odpowiedzi poniżej 120ms. Ponadto wymagana jest synchronizacja przebiegu przepływu i stężeń O2 i CO2 ze względu na opóźnienia w drenie próbkującym i w samym sensorze gazu. Otrzymuje się pomiary chwilowych stężeń O2 i CO2 po każdym oddechu. Zaletą ergospirometrów typu „breath-by-breath” w stosunku do urządzeń z komorą mieszania jest wysoka dokładność pomiaru niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia, gdyż mierzona jest koncentracja O2 i CO2 zarówno podczas fazy wdechu i wydechu.

CECHY PRODUKTU

Możliwość wyboru metody pomiarowej
Pomiary chwilowe po każdym oddechu metodą „Breath-by-Breath” dla ergospirometrów MetaLyzer 3B lub pomiary wartości średnich co 10s metodą „mixing chamber” (z komorą mieszania) dla ergospirometrów MetaLyzer 3X.

Pełna diagnostyka z użyciem jednego systemu
Ergospirometry ML3X i ML3B dostarczają zintegrowanej odpowiedzi układu sercowo-naczyniowego, płucnego oraz mięśni szkieletowych na fizjologiczny bodziec jakim jest wysiłek fizyczny. Umożliwiają dokładną ocenę czynnościową organizmu w jednym badaniu z użyciem jednego systemu.

Prosta i szybka kalibracja systemu
Uzyskiwanie wysokiej dokładności pomiarów, jak ma to miejsce w przypadku innych przyrządów laboratoryjnych,  wymaga kalibracji gazowej i objętościowej ergospirometrów ML3X i ML3B. Nie jest jednak ona uciążliwa, gdyż dopuszcza się kalibrację gazową dwupunktową z użyciem gazu wzorcowego co 4 tygodnie!

Najwyższa precyzja pomiarów
Zaletą ergospirometrów ML3X i ML3B są dokładność i wiarygodność pomiarów w szerokim zakresie zmian   wentylacji. Wysoką powtarzalność pomiarów uzyskano dzięki nowoczesnym czujnikom gazu i oryginalnemu układowi wewnętrznej autokalibracji, który nadąża za zmianami warunków otoczenia, w tym stężenia O2 i CO2, ciśnienia, temperatury oraz wilgotności.

Szeroki wybór masek
Ergospirometry stacjonarne Cortex standardowo wyposażone są w dwa rodzaje masek wielokrotnego użytku: standardową i dużą. Wymyślny projekt masek zawiera dodatkowe skrzydełka (wachlarze), które zapobiegają nieszczelnościom i ulatnianiu się powietrza spod maski, co jest częstą przyczyną błędów pomiarowych. Niezależnie dostępne są inne typy i rozmiary, w tym dla dzieci w różnym wieku oraz maski indywidualne.

Monitorowanie tętna i EKG
Częstość rytmu serca może być monitorowana z sygnału EKG, czujnika SpO2 lub bezprzewodowo z pasa Polar®. Zapis EKG dostępny jest z 3-kanałowego, wbudowanego w ergospirometr, modułu EKG lub ze zintegrowanego 12-odprowadzeniowego systemu wysiłkowego XScribe EKG firmy Mortara Instrument Inc. (oferowanego w wersji przewodowej lub telemetrycznej).

Wybór typu ergometru i protokołu wysiłkowego
Oprogramowanie komputerowe MetaSoft Studio dla ergospirometrów pozwala na ręczne i/lub automatyczne sterowanie cykloergometrami i bieżniami wielu producentów. Oprogramowanie umożliwia wybór standardowego protokołu lub opracowanie dowolnego własnego o zmiennym czasie etapu i nierównomiernych przyrostach obciążenia (mocy, prędkości , nachylenia). Temu służą edytory graficzne i w formie tabeli. Z danym protokołem można powiązać pewne akcje systemu, np. pomiar ciśnienia, wydruk EKG, komunikat głosowy, rejestrację pętli przepływ-objętość i inne.

Kompletny system do pracy
Ergospirometry ML3X i ML3B zawierają wszystkie akcesoria niezbędne do uruchomienia systemu, kalibracji i przeprowadzenie badania. Dostarczane akcesoria są wielorazowego użytku. Po badaniu maska oraz głowica pomiarowa, przez która oddycha badany podlega dezynfekcji. Są to zabiegi proste z użyciem ogólnie dostępnych środków dezynfekujących jak Cidex.

Możliwość rozbudowy o dodatkowe parametry
Sercowo-płucny system wysiłkowy obejmujący ergospirometr ML3X lub ML3B oraz oprogramowanie MetaSoft Studio może zostać rozbudowany o urządzenie Tango+ automatycznego pomiaru ciśnienia krwi firmy SunTech Inc. oraz  pulsoksymetr Xpod SpO2 firmy Nonin.

Możliwość rozbudowy o dodatkowe oprogramowanie
Spiroergometryczny system wysiłkowy firmy Cortex Biophysik GmbH może zostać rozbudowany o dodatkowe moduły programowe znacznie zwiększające typowych zakres zastosowań. Są to:

 • moduł interfejsu do systemu 12-kanałowego wysiłkowego EKG
 • moduł metabolizmu energetycznego (kalorymetrii pośredniej)
 • moduł podstawowej przemiany materii
 • moduł czynnościowych testów spirometrycznych
 • moduł interpretacji testu CPET wg algorytmu Wassermana
 • moduł przedoperacyjnej oceny ryzyka
 • moduł treningu strefowego
 • moduł generowania planów treningowych

Współpraca z systemami IT
Oprogramowanie MS Studio dla ergospirometrów ML3X i ML3B można zintegrować informatycznie ze szpitalnym system HIS w celu przesyłania zleceń wykonania badania i odsyłania wyników/raportów przeprowadzonych badań. Program MetaSoft Studio pozwala na eksport danych pomiarowych i raportów końcowych do programu Excel.

System przenośny walizkowy
Ergospirometry ML3X i ML3B posiadają małe rozmiary i  wagę. Mieszczą się w przenośnej wytrzymałej walizce transportowej, co pozwala na wykonywanie badań wyjazdowych poza stałym miejscem pracy. Urządzenie może także być montowane na oryginalnym wózku producenta wraz z systemem wysiłkowym EKG. Wówczas jego mobilność jest ograniczona.

Wybrane parametry systemu CPET firmy Cortex Biophysik GmbH

Parametry związane z układem krążenia:

 • HR (Częstość rytmu serca, 1/min)    
 • HRmax (Maksymalny rytm serca, 1/min)
 • Ciśnienie tętnicze (skurczowe, rozkurczowe, mmHg)  
 • Obciążenie (faza badania, moc[W], prędkość[m/s], nachylenie[%])
 • 3-kanałowe EKG
 • 12-kanałowe EKG (Einthoven, Wilson, Goldberger)

Parametry związane z przemianami metabolicznymi:

 • FIO2, FEO2 (Stężenie O2 w powietrzu wdychanym / wydychanym, Vol. %)       
 • FICO2, FECO2  (Stężenie C O2 w powietrzu wdychanym / wydychanym,, Vol. %)
 • VO2  BTPS (Pochłanianie O2 BTPS, l/min)           
 • VCO2  BTPS (Wydalanie CO2 BTPS, l/min)          
 • VO2  STPD (Pochłanianie O2  STPD, l/min)         
 • VCO2  STPD (Wydalanie CO2 STPD, l/min)
 • VO2/kg  (Względne pochłanianie O2, l/min/kg)              
 • VCO2/kg  (Względne wydalanie CO2, l/min/kg)              
 • VO2max  (Maksymalne pochłanianie O2, l/min/kg)      
 • METS (Równoważnik metaboliczny)    
 • RQ (Respiratory Exchange Ratio VCO2/V O2)    
 • AT (Próg anaerobowy)
 • VO2/HR (Puls tlenowy)
 • VO2/HRmax  (Maksymalny puls tlenowy)          
 • VO2  / WR (Wydajność tlenowa, l/min./W)
 • O2  kinetics (dług tlenowy,  l/min.)           

Parametry związane z wentylacją płuc:

 • BF (Częstość oddechowa,  1/min.)        
 • VT  (Objętość oddechowa, l/Breath)   
 • VE ATPS (Wentylacja minutowa, l/min.)

Parametry zawiązane z wymianą gazową w płucach:

 • VE / VO2  (Równoważnik wentylacyjny dla O2)
 • VE / VCO2  (Równoważnik wentylacyjny dla CO2)          
 • PETO2 (Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne O2, mmHg) 
 • PETCO2  (Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne CO2, mmHg)          
 • PACO2 (Prężność CO2 we krwi tętniczej, mmHg)
 • SpO2      (wysycenie krwi tlenem)
Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.