00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.77' for table 'w_visitors' Oprogramowanie AirCheck - Vo2max

Strona główna Fitness Oprogramowanie AirCheck
Oprogramowanie AirCheck

Badanie maksymalnego wysiłku dla energii

Wraz z tym badaniem będziesz mógł zdobyć klientów nastawionych na najwyższą jakość i świadomych zdrowia. Oprogramowanie AirCheck pozwala na dokładne określenie spersonalizowanych stref tętna serca dla optymalnego wysiłku.  Podstawą takiego podejścia jest analiza ćwiczeń zależnych od konsumpcji tlenu i określenie progów aerobowych wentylacji. Plany treningowe zorientowane na najwyższą jakość i zdrowie mogą być później rozwijane na podstawie powyższych wyników. 

Badanie spalania tłuszczów dla początkujących i dla redukcji wagi

Efektywny i spersonalizowany plan ćwiczeń spalania tłuszczów ułatwia monitorowanie redukcji wagi I jest oparty na metabolizmie tłuszczów i węglowodanów w ramach stopniowego zwiększania wysiłku fizycznego. Strefy tętna serca dla optymalnego spalania tłuszczów są ustalane indywidualnie. Dwie grupy docelowe mogą podejść do badania: początkujący, którzy chcą specyficznych ćwiczeń w podstawowym zakresie i osoby otyłe, które chcą zredukować wagę poprzez specjalne ćwiczenia w zakresie spalania tłuszczów. 

Badanie przemiany materii podczas spoczynku dla redukcji wagi

Zapewnia on informacje na temat bilansu energetycznego klienta.  W tym celu, mierzony jest wskaźnik metabolizmu podczas spoczynku jako podstawa do kontrolowania spożycia kalorii. Pozwala to na ustalenie klientowi planu treningowego dzięki, któremu osiągnie on optymalną wagę.

 

 

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.