Strona główna Medycyna Systemy Wysiłkowe
Systemy Wysiłkowe

System Wysiłkowy Mortara X-Scribe5 

 • Bezprzewodowa rejestracja EKG

Mały cyfrowy nadajnik X12+™ wysyła diagnostyczne12-kanałowe EKG. Zapewnia komfort badania przez nieograniczanie ruchów pacjenta.

 • Mistrzowski algorytm Mortara VERITAS™

XScribe 5 zawdzięcza algorytmowi VERITAS™ poprawność rozpoznawania epizodów EKG. Algorytm ten wiarygodnie rozpoznaje pobudzenia i skutecznie usuwa zakłócenia.

 • Kompleksowa prezentacja danych klinicznych

System XScribe 5, oprócz ciągłych trendów ST, przedstawia na 24” ekranie położenie i nachylenie ST zespołów uśrednionych, profil ST i porównanie, przez nałożenie, z zespołem referencyjnym wybranej fazy badania.

 • Unikatowy cyfrowy filtr SCF

Chroniony patentem filtr SCF redukuje szumy i dryft linii zerowej. Jednocześnie zachowuje sygnał EKG w paśmie diagnostycznym.

 • Płynna wizualizacja danych

Dostęp, w trakcie i po badaniu, do pełnych danych pozwala na zapamiętywanie i drukowanie przykładów EKG z dowolnego momentu badania. Oznacza to, że krytyczne chwile badania nie zostaną pominięte.

 • Wysyłanie elektronicznego raportu

Raport, opracowany przez specjalistę, może być wysłany, w formacie PDF, XML lub DICOM, ręcznie lub automatycznie, do dowolnej lokalizacji sieciowej.

 • Interfejsy komunikacyjne HL7 (Health Level 7) i DICOM®

XScribe 5 automatycznie ściąga zlecenia i dane pacjenta z systemu HIS, wysyła komunikaty rozliczeń i statusu orazgeneruje raporty w oparciu o listę roboczą.

 • Skalowalność rozwiązania

XScribe 5 pozwala na prostą i złożoną  konfigurację systemu. Każdy pojedyńczy lub wielostanowiskowy sieciowy system XScribe 5 umożliwia kolejkowanie pacjentów, przeprowadzanie testów wysiłkowych oraz przeglądanie, generowanie i wysyłanie raportów.

 

 

Nadajnik X12+

 • Pełna swoboda ruchu

Kompaktowy i lekki, bezprzewodowy, nadajnik X12+ nie ogranicza ruchów lekarza i pacjenta podczas badania.

 • Ekran do prezentacji danych i nawigacji

Graficzny wyświetlacz LCD pozwala na podgląd krzywych EKG, pomiar impedancji elektrod, wybór kanału transmisji radiowej i na inne użyteczne funkcje.

 • Wygoda i łatwość obsługi

X12+ jest wygodny w eksploatacji, gdyż jest mały, a budowa kabla elektrodowego, który jest dostępny również w dużym rozmiarze, wymusza prawidłowe podłączenie do pacjenta. To innowacyjne rozwiązanie, w przeciwieństwie do spotykanych w innych systemach, istotnie zmniejsza uciążliwość  badania.

 • Diagnostyczna jakość zapisu

Bezprzewodowa technologia Mortara umożliwia przekazywanie EKG w pełnym, diagnostycznym paśmie. Eliminuje artefakty wywołane ruchem długich,  tradycyjnych kabli i daje wysokiej jakości zapis EKG.

 • Kontrola funkcjonowania

W czasie przekazywania EKG, na ekranie LCD X12+, wyświetlany jest stan baterii i numer kanału nadawania. Pojawia się także numer odprowadzenia, gdy jest problem z elektrodą odbiorczą.

 • Wybór kanału nadawania

X12+ pozwala na wybór, z szerokiego zakresu RF, wolnego od zakłóceń, kanału transmisji radiowej.

 • Kompleksowa prezentacja danych

X12+ jest kompatybilny z systemem wysiłkowym  XScribe™ 5 i systemem telemetrycznym Surveyor™ Central.  Oba te systemy wykorzystują zaawansowany algorytm VERITAS™ do cyfrowego przetwarzania sygnału EKG.

 

 

Moduł WAM

 • Wygodny dostęp do pacjenta

Moduł WAM™ zapewnia swobodę ruchu lekarzowi podczas rejestracji EKG.Jednocześnie moduł ten jest porównywalny, wielkością i wagą, z tradycyjnym kablem elektrodowym.

 • Ułatwiona rejestracja EKG

Spoczynkowe badanie EKG można wykonać z modułu WAM, lub z aparatu EKG. Moduł WAM posiada przyciski ON/OFF, wydruku EKG w trybie AUTO i RYTM oraz przycisk STOP. WAM dostarcza potwierdzeń w formie wizualnej i audio.

 • Małe przestrzenie to już nie problem

Manewrowanie wózkiem z aparatem EKG, przez wąskie drzwi, do łóżka pacjenta należy do przeszłości. Takie rozwiązanie jest także korzystne podczas zabiegów przy pacjencie lub, gdy leży w izolatce.

 • Bezpośrednie sprzężenie z aparatem

WAM komunikuje się bezpośrednio z danym aparatem EKGwykorzystując dedykowane bezprzewodowe i bezpieczne połączenie radiowe.

 • Diagnostyczna jakość zapisu

Bezprzewodowy moduł WAM posiada wyjątkowo wysoką częstotliwością próbkowania wynoszącą 40.000próbek/s/kanał, co przekłada się na dokładność wykrywania pobudzeń wystymulowanych.  Eliminacja długich kabli zmniejsza poziomartefaktów i daje czysty, wysokiej jakości, diagnostyczny zapis EKG.

 • Efektywne zarządzanie energią

Bateria zasilająca WAM wystarcza na wykonanie, w trybie AUTO,250 spoczynkowych rejestracji EKG. Nieużywany moduł WAM przechodzi automatycznie w stan wyłączenia.

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.