Strona główna Medycyna Systemy Holterowskie
Systemy Holterowskie

 

System H-Scribe 5

 • Skalowalność  rozwiązania

HScribe™ 5 można uruchomić na PC lub może tworzyć złożony, wielostanowiskowy system sieciowy. Wówczas stacje robocze realizują  przypisane im funkcjonalności, związane z obsługą rejestratorów, czy analizą zapisów. Raporty elektroniczne tworzone w oparciu o wspólną bazę danych trafiają do określonych lokalizacji tak rozbudowanego systemu.

 • Różne metody skanowania

Dla podniesienia efektywności analizy wprowadzono skanowanie retrospektywne, prospektywne oraz tryb superpozycji (nakładania kolejnych pobudzeń).

 • Mistrzowski algorytm Mortara VERITAS™

HScribe 5 zawdzięcza  szybkość´ i poprawność rozpoznawania epizodów EKG algorytmowi Mortara VERITAS, który skutecznie wykrywa i klasyfikuje pobudzenia oraz eliminuje zakłócenia.

 • Analizowanie EKG Pacjentów Monitorowanych

12-kanałowe EKG z systemu Surveyor™ Central mogą  zostać wysłane do HScribe 5 i poddane pełnej analizie holterowskiej.

 • Dwukierunkowa komunikacja HL7

(Health Level 7) i DICOM® HL7 umożliwia pobieranie z systemu HIS zleceń  z danymi pacjenta oraz odsyłanie wyników do systemu EMR. DICOM pozwala na pobierania list roboczych i przechowywanie badań w PACS.

 • Przesyłanie badań Holtera przez Internet

HScribe Web Upload umożliwia importowanie zapisów holterowskich ze zdalnych lokalizacji. Aplikacje klienckie Mortara korzystają  z bezpiecznych połączeń´ internetowych i pozwalają  na programowanie oraz odczyt rejestratorów, wprowadzanie danych pacjenta oraz przesyłanie zapisów do centrum analizy holterowskiej.

 

Rejestrator H12+

 • Kompaktowy i lekki

Cyfrowy rejestrator H12+™ zaprojektowano z dbałością o komfort pacjenta. Waży jedynie 125 g i jest wyposażony w chroniony patentem kabel elektrodowy LeadForm.

 • Zapis ciągły, 12-kanałowy

H12+ rejestruje bez przerwy 12 odprowadzeń EKG na karcie CompactFlash w czasie do 48 godzin.

 • Użyteczny wyświetlacz

H12+ posiada wyświetlacz LCD do oceny impedancji elektrod i podglądu EKG podczas oklejania pacjenta.

 • Wprowadzanie identyfikatora

Każde badanie może posiadać unikatowy kod ID. Do jego wprowadzenia nie jest potrzebne żadne dodatkowe urządzenie.

 •  Precyzyjna detekcja stymulatora

Wysoką skuteczność wykrywanie pików stymulatora gwarantuje próbkowanie z częstotliwością 10 000 Hz.

 • Przesyłanie danych

Zawartość rejestratora H12+ może być wysłana przez Internet do centrum analizy HScribe™ Web Upload. Cecha ta pozwala na dokonywanie rejestracji blisko miejsca pobytu pacjenta.

 • Mortara VERITAS™ 

Mistrzowski algorytm analizy i interpretacji EKG HScribe 5 wykorzystuje algorytm Mortara VERITAS, powszechnie uznawany za najbardziej wiarygodny, do analizy i interpretacji otrzymanych z H12+ rejestracji.

 • Zaawansowane przetwarzanie

Rejestracje z H12+ po ściągnięciu do systemu są automatycznie skanowane. Z kolei dostępne w HScribe 5 wyszukane metody przeglądania i efektywne narzędzia edycji służą do opracowaniu rzetelnego raportu.

Rejestrator H3+

 • Niezwykle mały i lekki

Cyfrowy rejestrator H3+™ waz • y jedynie 28 g! To zbyt mało, aby pacjent mógł odczuć´ jego ciężar.

 • Rejestrator 2- i 3-kanałowy

H3+ rejestruje standardowo trzy odprowadzenia EKG i wykrywa obecność´ stymulatora. Po zmianie kabla rejestruje dwa odprowadzenia 2-biegunowe.

 • Użyteczny wyświetlacz

H3+ posiada wyświetlacz LCD do kontroli impedancji elektrod i podglądu EKG podczas oklejania pacjenta.

 • 24- i 48-godzinne zapisy

Możliwość  3-kanałowych 24-godzinnych i 2-kanałowych 48-godzinnych rejestracji EKG z jednej baterii AAA.

 • Przesyłanie danych

Zawartość rejestratora H3+ przesyłana jest przewodowo, przez port USB, do systemu analizy holterowskiej HScribe™ 5. Dane można też  wysłać przez Internet do centrum analizy HScribe Web Upload. Cecha ta pozwala na dokonywanie rejestracji niezależnie od lokalizacji centrum i miejsca pobytu pacjenta.

 • Mortara VERITAS™ – mistrzowski algorytm

analizy i interpretacji EKG
HScribe 5 wykorzystuje algorytm Mortara VERITAS, powszechnie uznawany za najbardziej wiarygodny, do analizy i interpretacji rejestracji otrzymanych z H3+.

 • Zaawansowane przetwarzanie

Po ściągnięciu do systemu rejestracje z H3+ są automatycznie skanowane. Dostępne w HScribe 5 wyszukane metody przeglądania i efektywne narzędzia edycji służą ˛ opracowaniu rzetelnego raportu.

 

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.