Strona główna Medycyna Metria IH1
Metria IH1


Codziennie korzystamy z danych, które pomagają nam podejmować właściwe decyzje.
Dotyczy to także oceny stylu życia.Urządzenie Metria IH1 zbiera i przechowuje informacje dotyczące jakości życia. To niewielkich rozmiarów jednorazowe urządzenie monitoruje aktywność fizyczną, sen i wydatek energetyczny. Rejestruje życiowe parametry przez 7 kolejnych dni dzięki wielu precyzyjnym czujnikom. Po zakończeniu badania zarejestrowane dane analizowane są na stronie internetowej. Wyznaczona zostaje ilość spalonych kalorii, poziom oraz czas aktywności fizycznej w czasie wysiłku i spoczynku. Wyniki są dostępne w formie graficznej, liczbowej i mogą zostać pobrane jako raporty pdf.

 

Urządzenie Metria IH1 pozwala otrzymać precyzyjny obraz wielodniowej aktywności. Na tej podstawie można budować indywidualne programy redukcji masy ciała, monitorować przebieg treningu fizycznego i rehabilitacji. Można skutecznie wpływać na zmianę stylu życia.

Z Metrią IH1 jest to możliwe!

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.