Strona główna Medycyna Kabiny pletyzmograficzne
Kabiny pletyzmograficzne

Smart Pft Bodybox - Panoramiczna kabina bodypletyzmograficzna ze złączem USB 2.0

 • Przeszklona kabina o owalnym kształcie gwarantuje stabilność ciśnienia
 • Podwójne drzwi zapewniają swobodne wejście do kabiny pacjentom z ograniczoną możliwością ruchu
 • Liniowy czujnik przepływu o małej przestrzeni martwej
 • Poręcze stanowiące podparcie dla pacjentów wchodzących do kabiny
 • Automatyczna i precyzyjna kalibracja kabiny
 • Niski próg drzwi stworzony dla pacjentów o ograniczonej mobilności
 • Kabina z wózkiem wyposażonym w uchwyt na butlę z gazem
 • Wszystkie czujniki i główne moduły elektroniczne znajdują się w jednej obudowie pozwalając na szybką i skuteczną  interwencję w przypadku awarii 
 • Technologia mikrokontrolera pozwalająca na szybkie wprowadzenie aktualizji oprogramowania
 • Automatyczna korekcja BTPS dla spokojnych pomiarów oporu oddychania
 • Automatyczne drzwi i sterowany zawór kabiny kontrolowany przez czujnik
 • Bezpieczne auto zerowanie oznacza, że pacjent może oddychać podczas procedury zerowania
 • Czujniki mierzące warunki otoczenia eliminują potrzebę ręcznego wprowadzania pomiarów
 • Filozofia firmy to: „Chcemy umożliwić wykonywanie badań czynnościowych płuc tak bezpiecznie i prosto, jak to tylko możliwe”
 • Oprogramowanie napisane w C# for .NET, a baza SQL gwarantuje możliwość bezpiecznego zarządzania pokaźnymi zbiorami danych          

 

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.